miércoles, 19 de septiembre de 2012

QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Definicions de competència bàsica

 “És la capacitat de comprendre i resoldre situacions complexes de la vida real,
mitjançant l’aplicació de coneixements, habilitats i actituds”

Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El concepte de competència va més enllà del “saber” i el “saber fer”, ja que inclou també el “saber ser” i el “saber estar”.
El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents. Aquesta aplicació requereix comprensió, reflexió i discerniment, tenint en compte la dimensió social de les accions.
Les competències bàsiques tenen un important caràcter transversal.

Portafoli

Col.lecció de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo
No hay comentarios:

Publicar un comentario